ZMiSP  > Wydarzenia  > Otwarcie Laboratorium Nanometrologii 


W poniedziałek 3 grudnia 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium Nanometrologii w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

 

 

oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Żurek

 

 

 

W otwarciu nowego laboratorium brali również udział Dyrektorzy Instytutu Technologii Mechanicznej dr hab. inż. Edward Pająk prof. nadzw., dr hab. inż. Roman Staniek, dr inż. Jan Uniejewski oraz Kierownicy Zakładów wchodzących w skład Instytutu Technologii Mechanicznej - prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec

 

 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi oraz życzeniach dalszego rozwoju nastąpiło zwiedzanie laboratoriów Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych. Rolę przewodnika pełnił Kierownik ZMiSP prof. dr inż. Jan Chajda.