Studenci  > Laboratoria  > Tematy ćwiczeń realizowanych w laboratorium dydaktycznym 


Wykaz zajęć laboratoryjnych sala 133Mc oraz 134MC - studia stacjonarne i niestacjonarne
 
 
METROLOGIA TECHNICZNA                 
WMiBM - MiBM - sem.4 - studia stacjonarne (sala 133MC)

 
1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
4. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
5. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Pomiary gwintów.
7. Pomiary kół zębatych.

 

 

METROLOGIA TECHNICZNA                      
WMiBM - MiBM - sem.5 - studia niestacjonarne (sala 133MC)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
4. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
5. Pomiary gwintów.
6. Pomiary kół zębatych.

 


 

METROLOGIA TECHNICZNA I SYSTEMY POMIAROWE
WMiBM - MCH - sem.3 - studia stacjonarne (sala 133MC)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
4. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
5. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Pomiary gwintów.
7. Pomiary kół zębatych.
8. Pomiary współrzędnościowe (ćwiczenie pokazowe).

 

 
METROLOGIA TECHNICZNA I SYSTEMY POMIAROWE
WMiBM - MCH - sem.5 - studia niestacjonarne (sala 133MC)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
4. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
5. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Pomiary gwintów.
7. Pomiary kół zębatych.
8. Pomiary współrzędnościowe (ćwiczenie pokazowe).

 


 

PODSTAWY METROLOGII
WMiBM - ZiIP - sem.3 - studia stacjonarne (sala 133MC)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych.
4. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych przetworników pomiarowych.
5. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
6. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.

 

 
PODSTAWY METROLOGII
WMiBM - ZiIP - sem.4 - studia niestacjonarne (sala 134MC)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych.
4. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych przetworników pomiarowych.
5. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
6. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
 
Uwaga: każda grupa wykonuje zestaw innych 4 ćwiczeń.

 


 
TECHNIKI POMIAROWE
WMiBM - ZiIP - sem.4 - studia stacjonarne (sala 133)

 

1. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Pomiary kątów i stożków
3. Pomiary gwintów metodami stykowymi.
4. Pomiary gwintów metodami optycznymi.
5. Pomiary kół zębatych.
6. Pomiary błędów kształtu.
 

 

TECHNIKI POMIAROWE
WMiBM - ZiIP - sem.5 - studia niestacjonarne (sala 133)

 
1. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Pomiary kątów i stożków
3. Pomiary gwintów metodami stykowymi.
4. Pomiary gwintów metodami optycznymi.
5. Pomiary kół zębatych.
6. Pomiary błędów kształtu.
 
Uwaga: każda grupa wykonuje zestaw innych 4 ćwiczeń.

 


 

 

PODSTAWY METROLOGIIWMiBM - IM+IBM - sem.3 - studia stacjonarne (sala 134)
 
1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych.
4. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
5. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
6. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
7. Pomiary gwintów.

 


 

PODSTAWY METROLOGIIWFT - ETI - sem.2 - studia stacjonarne (sala 134)
 
1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie.
3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych.
4. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
5. Badanie powtarzalności przyrządu pomiarowego.
6. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
7. Pomiary gwintów.

 


 

METROLOGIA WARSZTATOWA
WMRiT - MiBM - sem.4 - studia stacjonarne (sala 134)

 
1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych.
2. Pomiary pośrednie, pomiary kątów.
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów.
4. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
5. Pomiary gwintów.
6. Pomiary kół zębatych.
7. Pomiary błędów kształtu.

 

METROLOGIA WARSZTATOWA
WMRiT - MiBM - sem.2 - studia niestacjonarne (sala 134)

 

1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych;
2. Pomiary pośrednie, pomiary kątów;
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów;
4. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych;
5. Pomiary gwintów;
6. Pomiary kół zębatych;
7. Pomiary błędów kształtu.

 


  
METROLOGIA WARSZTATOWA
WMRiT - Transport - sem.3 - studia stacjonarne (sala 134)

 
1. Sprawdzanie przyrządów pomiarowych;
2. Pomiary pośrednie, pomiary kątów;
3. Statystyczna analiza wyników pomiarów;
4. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych;
5. Pomiary gwintów;
6. Pomiary kół zębatych;
7. Pomiary błędów kształtu.

 

METROLOGIA WARSZTATOWA
WMRiT - Transport - sem.3 - studia niestacjonarne (sala 134)

 

1. Pomiary pośrednie, pomiary kątów.
2. Pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Pomiary gwintów.
4. Pomiary kół zębatych.
 
Uwaga: ćwiczenia mogą być zdublowane, po 2 grupy na każde ćwiczenie.