Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych jest od 2008 roku członkiem

 

euspen - European Society for Precision Engineering and Nanotechnology

(Europejskie Stowarzyszenie Inżynierii Precyzyjnej i Nanotechnologii)

z siedzibą w Cranfield University Campus (Wielka Brytania)


 

Euspen jest organizacją łączącą wiodących naukowców i jednostki przemysłowe pracujące w dziedzinie inżynierii precyzyjnej oraz technologii w skali nano i mikro. Zrzesza członków z 32 krajów. Stowarzyszenie służy pomocą w nawiązaniu współpracy i podejmowaniu wspólnych działań przez zakłady przemysłowe, ośrodki naukowo-badawcze oraz uczelnie techniczne, w szerokiej prezentacji osiągnięć, produktów i usług, oraz w uzyskiwaniu aktualnej wiedzy w danej dziedzinie.

Główne obszary działalności euspen:

- technologie w skali nano,

- projektowanie i budowa ultraprecyzyjnych systemów obróbki

- systemy metrologiczne, narzędzia i techniki pomiaru.

 

Do Stowarzyszenia należą takie wiodące światowe firmy jak Bosch, Cranfield Precision, Heidenhain, Renishaw.

 

Stowarzyszenie wydaje czasopismo „Precision Engineering” notowane na liście filadelfijskiej