http://www.ncaaplayershop.com http://www.realmadridplayershop.com http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/corey-crawford-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/clark-griswold-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/jonathan-toews-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/artemi-panarin-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/patrick-kane-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/brent-seabrook-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.mlbplayeronline.com http://www.asmonacoplayershop.com http://www.chelseaplayerstore.com http://www.arsenalplayershop.com/2017-18-ARSENAL-KITS-SHOP/Alexis-Sanchez-Arsenal-2017-18-Jersey-For-Women-Youth http://www.ncaaplayershop.com/NCAA_Alabama_Crimson_Tide_Football_Jersey_Online_Store/Mens_Eddie_Lacy_University_Football_Jersey_In_Adult_Size_S_M_L_XL_2XL_3XL http://www.realmadridplayershop.com/2017-18-REAL-MADRID-KITS 2017 saint germain jersey http://www.barcelonaplayershop.com/2017-18-barcelona-kits-for-sale.html http://www.mufcplayerjersey.com/2017-18-manchester-united-kit-discount-shop.html http://www.intermilanplayershop.com/inter-milan-2017-18-kits.html http://www.bayernmunchenplayershop.com/bayern-munich-2017-18-kit-for-sale.html http://www.blackhawksplayerjersey.com/blackhawks-adidas-new-uniforms.html www.mlbplayershop.com atleticomadridplayershop.com marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey Corey Crawford jersey http://www.lakingsplayerstore.com/

  Studenci  > Laboratoria  > Instrukcja BHP 


§1

 

 1. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem BHP przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń.

 2. Studenci przystępują do ćwiczenia w stanie psychofizycznym zapewniającym bezpieczne wykonanie ćwiczenia.

 3. W przypadku, gdy stan psychofizyczny studenta nie zapewnia bezpiecznego wykonania ćwiczenia, student ma obowiązek odstąpić od wykonywania ćwiczenia, a jeżeli tego nie zrobi prowadzący wyklucza studenta z zajęć

 

§2

 

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia studenci zostają poinformowani przez prowadzącego ćwiczenia o umiejscowieniu wyłącznika głównego oraz innych wyłączników umożliwiających wyłączenie napięć podawanych na stanowisko na wypadek sytuacji opisanej w § 6.

 2. Uszkodzenia wyposażenia stanowiska stwierdzone w wyniku oględzin studenci zobowiązani są zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.

 

§3

 

 1. Używanie przyrządów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi i/lub uwagami prowadzącego ćwiczenia.

 2. Pomiary należy wykonywać zgodnie z instrukcją ćwiczenia i/lub według zaleceń prowadzącego.

 3. Nie wolno manipulować ani zmieniać połączeń w układzie pomiarowym wtedy, gdy jest załączone zasilanie.

 4. Bez zgody prowadzącego nie dopuszczalne jest przenoszenie przyrządów, przyborów pomiarowych oraz wyposażenia między stanowiskami pomiarowymi.

 5. Nie wolno używać i manipulować przyrządami i wyposażeniem niezwiązanym bezpośrednio z aktualnie wykonywanym ćwiczeniem.

 6. Po wykonywaniu ćwiczenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonej aparatury.

 

§4

 

 1. Wszelkiego rodzaju załączenia i wyłączenia zasilania dokonywane są przez prowadzącego ćwiczenia lub studenta na ustne polecenie prowadzącego i w jego obecności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6.

 

§5

 

 1. Montaż układu pomiarowego i zmiany w układzie pomiarowym, a także demontaż mogą być przeprowadzone tylko za zgodą prowadzącego ćwiczenia.

 2. Nie wolno dotykać części wirujących maszyn i urządzeń.

 

§6

 

 1. W wypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii należy natychmiast wyłączyć układ pomiarowy z zasilania oraz powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia.

 2. W przypadku wystąpienia porażenia prądem należy:

  • wyłączyć układ pomiarowy z zasilania w celu uwolnienia porażonego spod działania prądu, lub jeżeli to nie jest możliwe w inny sposób uwolnić porażonego spod działania prądu

  • po uwolnieniu spod działania prądu przystąpić do udzielania pierwszej pomocy i powiadomić o wypadku prowadzącego ćwiczenia  

 3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu i udzielanie pierwszej pomocy dokonuje każda osoba, która jest najbliżej porażonego.

 

  §7

 

Każdy student uczestniczący w zajęciach obowiązany jest poświadczyć fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem.