Dla przemysłu  > Pomiary i ekspertyzy 


Współczesna uczelnia techniczna nie może poprawnie funkcjonować bez ciągłego kontaktu z przemysłem. Pracownicy Zakładu wykonują szereg badań i szkoleń na rzecz przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Zakres oferowanych badań w zakresie techniki współrzędnościowej:


 • Pomiary charakterystycznych wielkości geometrycznych.
 • Tworzenie dokumentacji rysunkowej 2D, jak również 3D na podstawie pomiarów współrzędnościowych elementu.
 • Inżynieria odwrotna (Reverse engineering) jako połączenie możliwości współrzędnościowej techniki pomiarowej i systemów CAx
 • Badania zgodności wymiarowej elementu z dokumentacją. Pomiary na podstawie modelu CAD.
 •  

  Zakres oferowanych badań w zakresie diagnostyki termalnej:


 • badania obiektów przemysłowych – badania jakości izolacji termicznej, badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • badania obiektów budowlanych – badania pojedynczych mieszkań, domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, badania związane z termorenowacją obiektów (audity energetyczne)
 • badania obiektów ciepłowniczych – ciepłociągi oraz instalacje ciepłownicze w obiektach
 • badania diagnostyczne obiektów – silniki, łożyska, napędy, maszyny i procesy technologiczne (spawanie, indukcyjne hartowanie itp.).