Dla przemysłu  > Szkolenia 


Prowadzimy szkolenia z zakresu:


 • podstaw metrologii długości i kąta
 • metrologii technicznej i warsztatowej
 • technik pomiarowych
 • niepewności pomiarów
 • analizy metrologicznej wyników pomiarów
 • analizy tolerancji
 • pomiarów błędów kształtu, położenia i błędów złożonych,
 • chropowatości i stereometrii powierzchni,
 • podstaw współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • zaawansowanych pomiarów współrzędnościowych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej i systemów CAD
 • inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)
 • systemy zapewnienia jakości
 • nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • technik podczerwieni,
 • termowizji i termodiagnostyki.