Wykaz opatentowanych opracowań wykonanych przez pracowników ZMiSP 

  1. P–361379 – Przyrząd do pomiaru długości (PNEUTRONIK) 
  2. P–379024 – Średnicówka pneumatyczna nastawna