Działalność naukowo-badawcza  > Rozprawy doktorskie 


Zakończone rozprawy doktorskie:  

 

 1. Andrzej Konieczny: Analiza wpływu chropowatości powierzchni na odkształcenie kontaktowe w procesie nagniatania gładkościowego płaszczyzn Obrona w 1976r.
 2. Ryszard Musiał:Wybrane aspekty skrawalności stopu tytanu WT3-1 przy obróbce toczeniem” Obrona w 1977r.
 3. Leszek Stróżyk:Analiza wpływu nagniatania umacniajšcego płaszczyzn na własności warstwy wierzchniej stali o różnym udziale perlitu i zmiennej ziarnistości” Obrona w 1977r.
 4. Krzysztof Pawłowski:Próba ustalenia metody obróbki złożonych kształtów frezowaniem obiegowym z posuwem wgłębnym” Obrona w 1979r.
 5. Piotr Paczyński:Metoda badania zdolności ruchowej palców ręki” Obrona w 1981r.
 6. Andrzej Gazdecki:Próba uzależnienia dokładności wykonania kół zębatych kontrolnych od chwilowych zmian promieni tocznych spowodowanych wybranymi błędami uzębienia kół badanych” Obrona w 1982r.
 7. Czesław Janusz Jermak:Analiza wybranych własności metrologicznych dwukaskadowego czujnika pneumatycznego zintegrowanego z piezoceramicznym przetwornikiem ciśnienia” Obrona w 1983r.
 8. Andrzej Cellary:Analiza metrologiczna wieloczujnikowej metody pomiaru błędów bicia i okrągłości elementów maszyn” Obrona w 1987r. 
 9. Waldemar Woliński:Analiza dokładności kinematycznej zazębienia walcowego dla modelu współpracy jednostronnej” Obrona w 1989r.
 10. Michał Wieczorowski:Stereometryczna ocena porównawcza powierzchni przy zastosowaniu różnych układów odniesienia profilometrów” Obrona w 1996r.
 11. Mirosław Rucki: "Ocena statycznych właściwości metrologicznych czujnika pneumatycznego z dyszami ukośnymi" Obrona w 1997r.
 12. Paweł Swornowski: "Walidacja i badania dokładności algorytmów oprogramowań maszyn współrzędnościowych" Obrona w 2002r.
 13. Mirosław Grzelka: "Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej" Obrona w 2004r.
 14. Jarosław Adamiec: "Badanie wpływu elementarnych odchyłek wykonawczych kół zębatych na dokładność kinematyczną przekładni zębatych" Obrona w 2008r.
 15. Radomir Majchrowski:Próbkowanie spiralne w pomiarach topografii powierzchni.” Obrona w 2009r.
 16. Bartosz Gapiński:Dokładność wyznaczania odchyłki okrągłości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych.” Obrona w 2009r.
 17. Maciej Szelewski:Metrologiczna analiza dyskretyzacji na współrzędnościowych maszynach pomiarowych i modelowania w systemie CAD wybranych elementów w procesie inżynierii odwrotnej.” Obrona w 2009r.
 18. Michał Pawłowski: Dokładność wyznaczania odchyłki walcowości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych.” Obrona w 2010r.

 

Rozprawy doktorskie w trakcie realizacji: 


 1. Łukasz Mądry: Metodyka określania oraz pomiaru odchylenia i odchyłki dynamicznej kół zębatych".
 2. Andrzej Trafarski: "Jakość diagnozowania pomiaru temperatury metodami radiacyjnymi dla zastoswań medycznych"