ZMiSP  > Wydarzenia  > MwTW 2009 PL 


English version

 

 

W dniach 23-25 września 2009 roku odbyła się XIII Krajowa i IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA” połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Jana Chajdy.


Organizatorami Konferencji były Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Politechniczny Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.


Konferencja rozpoczęła się 23 września w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

 

 

Uroczystego otwarcia dokonali: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk – Inicjator Konferencji oraz Honorowy Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, prof. dr inż. Jan Chajda – organizator Konferencji.

 

Konferencję otwierają (od lewej): prof. Adamczak, prof., Ratajczyk, prof. Chajda


Nad Konferencją honorowy patronat objęli: prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk, prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr inż. Jan Chajda – Rektor PWSZ Kalisz, prof. dr hab. inż. Jan Żurek – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Janina Maria Popowska – Prezes Głównego Urzędu Miar. W imieniu Pani Prezes zgromadzonych przywitał Pan Włodzimierz Popiołek - Wiceprezes GUM do spraw Metrologii Naukowej.

 
 
Wykład Inauguracyjny pt. „Systemy pomiarów geometrycznych karoserii samochodowych” wygłosił prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk.
 
 
Po wykładzie uczestnicy Konferencji udali się do miejscowości Żerków koło Jarocina gdzie w Mickiewiczowskim Centrum Turystyki odbywała się dalsza część Konferencji. Po obiedzie rozpoczęły się obrady. Wykład w ramach szkoły metrologii praktycznej pt. „Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistości, i chropowatości” wygłosił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak.
Następnie otwarto wystawę sprzętu pomiarowego oraz sesję wystawców, w ramach której swoje produkty prezentowali przedstawiciele firm.
 
 
Wieczorem natomiast odbyła się kolacja grillowa z atrakcjami sponsorowana przez Mitutoyo z okazji 75-lecia firmy.
 
 
Nagrody w konkursie darta oraz samochodów WRC wręczali (po prawej) – Jakub Ruszkowski – Prezes Mitutoyo Polska, dr inż. Michał Wieczorowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 
 

24 września dzień rozpoczął dr inż. Zbigniew Humienny przedstawiając w ramach szkoły metrologii praktycznej wykład pt. „Tolerancje geometryczne – niepewność specyfikacji”.
 
 
Po zakończeniu wykładu otwarto sesję plakatową.
 
 
 Po przerwie kawowej rozpoczęto obrady w sekcjach.
  
 
Obrady prowadzi prof. dr inż. Jan Chajda (po prawej), referuje dr inż. Józef Gruszka.

 
Referuje prof. dr hab. inż. Thomas Mathia
 

Referuje dr inż. Paweł Swornowski
 
Po popołudniu odbył się trzeci wykład w ramach szkoły metrologii praktycznej – dr hab. inż. Jerzy Sładek – profesor Politechniki Krakowskiej przedstawił wykład pt. „Dokładność pomiarów współrzędnościowych.

 

Po zakończeniu wykładu uczestnicy Konferencji udali się autokarami na wycieczkę do pałacu w Śmiełowie.
 
 
24 września wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jana Chajdy. Sylwetkę jubilata przedstawił prof. Stanisław Adamczak.
 
 
Następnie przybyli goście składali życzenia Jubilatowi. Byli to między innymi:

 
Życzenia składają (od lewej): prof. dr hab. inż. Jan Żurek (Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej), prof. dr hab. inż. Adam Hamrol (Rektor Politechniki Poznańskiej)

 
Życzenia składają (od lewej): dr inż. Jan Tomasik, prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk (Politechnika Warszawska)

 
Życzenia składa: prof. dr inż. Henryk Żebrowski (Politechnika Wrocławska)

 
Życzenia składa: dr inż. Józef Gruszka (MAHLE Polska Sp. z o.o. oraz PWSZ Kalisz)

Jedną z atrakcji wieczoru był występ gwiazdy – Teatr Jednego Mima - Ireneusza Krosnego

 
 


Ostatniego dnia odbyła się kolejna seria obrad w sekcjach tematycznych. Całą Konferencję zwieńczono wspólnym spotkaniem.

 

Przedstawiciele organizatorów XII Krajowej i III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA”, która organizowana był w 2007 roku przez Politechnikę Białostocką przekazali organizatorom Konferencji MwTW2009 lampę przechodnią. Lampa została ufundowana w 1997 roku przez prof. Stanisława Adamczaka i otrzymują ją kolejni organizatorzy konferencji.
 
 
Przekazanie lampy (od lewej): prof. dr inż. Jan Chajda, dr inż. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska), dr inż. Małgorzata Poniatowska, dr inż. Andrzej Werner (Politechnika Białostocka),
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak.
 
Na zakończenie prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak poinformowali, iż kolejna Konferencja „Metrologia w Technikach Wytwarzania” odbędzie się w 2011 roku i będzie organizowana przez Politechnikę Warszawską.
 
 
 

Fotorelacja z Konferencji. Zdjęcia autorstwa: Paweł Andrałojć, Grzegorz Budzik, Bartosz Gapiński, Czesław Janusz Jermak, Marian Stroiński.

Zdjęcia do pobrania:
1)    MwWT2009 2309_1 Rozpoczęcie obrad Poznan
2)    MwWT2009 2309_2 Obrady
3)    MwWT2009 2309_3 Grill
4)    MwWT2009 2409_1 Plakaty
5)    MwWT2009 2409_2 Obrady
6)    MwWT2009 2409_3 Śmiełów
7)    MwWT2009 2409_4 Kolacja
8)    MwWT2009 2509_1 Zakończenie Konferencji