Pracownicy  > Kierownik Zakładu 


prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Od 01.10.2016 roku jest Kierownikiem Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych

 

 

      

stanowisko: profesor

tel. +48 61 665 35 67 lub +48 61 665 35 70

e-mail: michal.wieczorowski@put.poznan.pl

pokój nr: 005MC lub 130MC

konsultacje

 

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w roku 1996 oraz doktora habilitowanego w 2009 roku, a w 2015 roku profesora. Od 01.09.2008 do 31.12.2009 był pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej do spraw Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych, a od 01.01.2010 do 28.02.2014 roku był Kierownikiem Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Laureat m.in. konkursu „Primus Inter Pares” oraz Konkursu na Najlepszego Studenta Miasta Poznania. Uhonorowany Medalem Przodującemu Absolwentowi Politechniki Poznańskiej oraz wpisany do Albumu Najlepszych Absolwentów Rzeczypospolitej. Absolwent Studium „Kontrola Jakości i Metrologia Techniczna” Politechniki Warszawskiej oraz Studium Pedagogicznego przy Politechnice Poznańskiej. Stypendysta fundacji Fulbright’a w Northwestern University w Evanston w USA. Od 2003 członek Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowe PAN. Zainteresowania naukowe to metrologia wielkości geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów topografii powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów optycznych. Autor ponad 70 publikacji w tym w materiałach wydanych w Europie, Japonii i USA. Współpracownik m.in. Ecole Centrale de Lyon (Francja) i UNCC Charlotte (USA). Wieloletni chórzysta i w przeszłości sędzia koszykówki.

 

 


 

 

dr hab. inż. Czesław Janusz JERMAK

Od 01.03.2014 do 30.09.2016 roku był Kierownikiem Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych

 

 

      

stanowisko: adiunkt

tel. +48 61 665 35 70

e-mail: czeslaw.jermak@put.poznan.pl

pokój nr: 130MC

konsultacje

 

 

Ukończył studia w 1974 roku na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym Politechniki Poznańskiej. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Od początku działalności zawodowej zajmuje się problematyką pneumatycznych pomiarów długości. Kierował tematami badawczymi w ramach programów: resortowego R I–3, CPBP – 02.20 oraz grantami badawczymi w 1996 i 2000 roku. Twórca lub współtwórca 20 opatentowanych konstrukcji czujników i sensorów pneumatycznych. Autor ponad 30 publikacji krajowych i zagranicznych. Od szeregu lat współpracuje z przemysłem, głównie w zakresie konstrukcji urządzeń pomiarowo–kontrolnych.

 

 


 

dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prof. PP

Od 01.01.2010 do 28.02.2014 roku był Kierownikiem Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych

Od 01.09.2008 do 31.12.2009 był pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej
do spraw Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych

 

      

stanowisko: profesor

tel. +48 61 665 35 67

e-mail: michal.wieczorowski@put.poznan.pl

pokój nr: 005MC

konsultacje

 

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w roku 1996 oraz doktora habilitowanego w 2009 roku. Laureat m.in. konkursu „Primus Inter Pares” oraz Konkursu na Najlepszego Studenta Miasta Poznania. Uhonorowany Medalem Przodującemu Absolwentowi Politechniki Poznańskiej oraz wpisany do Albumu Najlepszych Absolwentów Rzeczypospolitej. Absolwent Studium „Kontrola Jakości i Metrologia Techniczna” Politechniki Warszawskiej oraz Studium Pedagogicznego przy Politechnice Poznańskiej. Stypendysta fundacji Fulbright’a w Northwestern University w Evanston w USA. Od 2003 członek Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowe PAN. Zainteresowania naukowe to metrologia wielkości geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów topografii powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów optycznych. Autor ponad 70 publikacji w tym w materiałach wydanych w Europie, Japonii i USA. Współpracownik m.in. Ecole Centrale de Lyon (Francja) i UNCC Charlotte (USA). Wieloletni chórzysta i w przeszłości sędzia koszykówki.

 

 


 

 

 prof. dr inż. Jan Chajda
Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych
od jego powstania do 30.08.2008

Od 01.09.2008 pełni funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

   

     tel. +48 61 665 35 70

     e-mail: jan.chajda@put.poznan.pl

     pokój nr: 130MC

     konsultacje

 

 

Ukończył studia w 1961 na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w 1969   obronił pracę doktorską na tym samym wydziale. Promotorem był profesor Bronisław Kiepuszewski. W 1992 uzyskał tytuł profesora, a w 1997 powołany został na profesora zwyczajnego Politechniki Poznańskiej.
W początkowym okresie pracy naukowej zajmował się badaniami skrawalności oraz opracowaniem metod badań skrawalności. Później, pod wpływem pracy w przemyśle lotniczym ukierunkował się na metrologię wielkości geometrycznych – głównie dokładność i  badanie współpracy jednostronnej kół zębatych, badania stereometrii powierzchni i błędów kształtu, technikę współrzędnościową oraz inżynierię jakości.
Na dorobek składa się przeszło 170 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, konferencjach zagranicznych i krajowych, 31 patentów oraz 3 książki i 1 skrypt. Był promotorem 14 wypromowanych doktorów oraz recenzentem 27 rozpraw doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych oraz 3 wniosków na tytuł profesora. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, a także członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN i Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN.