ZMiSP  > Wydarzenia  > Jubileusz prof. Eugeniusza Ratajczyka 


20 czerwca 2008 na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
odbyło się uroczyste spotkanie w związku z

Jubileuszem 50 lat pracy i 75 rocznicy urodzin
prof. dra inż. Eugeniusza Ratajczyka.

 
Eugeniusz Ratajczyk jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych, Zakład Metrologii i Inżynierii Jakości). Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się wokół metrologii technicznej – współrzędnościowej techniki pomiarowej, maszyn i robotów pomiarowych, sensorów i sond pomiarowych.
 
 
W 1994 r. wydał książkę pt.: „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa. Maszyny i Roboty Pomiarowe” (pierwsza polskojęzyczna publikacja w tej dziedzinie), co zapoczątkowało rozwój tej wysoko skomputeryzowanej techniki w przemyśle krajowym i pozwoliło na rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Zainicjował sympozja i seminaria z tego zakresu, które obecnie przekształcone zostały w międzynarodową anglojęzyczną konferencję pt.: „Coordinate Measuring Technique” (odbywa się co 2 lata w Bielsku Białej). Jest autorem nowego podręcznika wydanego w 2005 r. pt. "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa".
 
W latach dziewięćdziesiątych profesor Eugeniusz Ratajczyk współpracował z Zakładem Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej prowadząc wykłady z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 
 
Dostojnemu Jubilatowi w imieniu pracowników ZMiSP życzenia składał prof. Jan Chajda.
Do życzeń prof. Jan Chajda dołączył pamiątkową szablę ułańska.
 
 
 

Profesorowi Eugeniuszowi Ratajczykowi życzymy wielu lat w zdrowiu szczęściu i pomyślności.

 

Pracownicy Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej