W dniach 8-9 maja 2008 odbyło się sympozjum „EADS Engineering Europe”. Zostało ono zorganizowane przez Wyższą Szkołę Techniczną Budapest Tech oraz European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. Konsorcjum to znane jest m.in. z produkcji samolotów Airbus, śmigłowców Eurocopter czy rakiet Ariane.

 
 
O randze spotkanie niech świadczy fakt, że wzięli w niej udział Károly Manherz Sekretarz Stanu rządu węgierskiego, Walter Haßmann z ambasady niemieckiej w Budapeszcie, János Fodor prorektor Budpaest Tech do spraw nauki oraz przedstawiciele EADS: Thorsten Möllmann głównego managera od spraw rekrutacji nowych pracowników, Peter Jänker manager ds. innowacji dziedzinie mechatroniki, Simon Bradley główny manager ds. symulacji, IT oraz systemów inżynierskich, Helmut Luttmann vice-prezydent EADS Astrium, David Hills główny manager w firmie Airbus.
 
 
Zaproszenie ma budapeszteńskie spotkanie rozesłano do wielu uczelni Europy Centralnej i Wschodniej. Co zaskakujące mimo znacznego zaangażowania firmy EADS oraz jej olbrzymiego potencjału, odzew był niewielki. Z Polski pojawili się jedynie reprezentanci z Politechniki Poznańskiej.
 
 
W trakcie sympozjum pracownicy EADS przedstawili wizję koncernu dotyczącą oczekiwań w stosunku do przyszłych inżynierów. Prezentowali kierunki, w których powinny podążać uczelnie techniczne by ich absolwenci byli poszukiwanymi pracownikami. Jednocześnie przedstawili ofertę współpracy w zakresie praktyk studenckich, możliwości realizowania prac magisterskich oraz możliwych ścieżek kariery.
 
 
 Największe wrażenie zrobiło stwierdzenie, jakie padło w wystąpieniu pana Thorsten Möllmanna, głównego managera od spraw rekrutacji nowych pracowników: „Nie mamy wyboru. Musimy się rozwijać”. Właściwie, powinniśmy powiedzieć sobie uczciwie: mamy dwie możliwości – albo przedsiębiorstwa będą się rozwijać bez nas, albo z nami. Jeżeli chcemy, by uczelnie mogły współpracować i rozwijać się z takimi firmami jak EADS i by koncerny zapraszały naszych absolwentów do pracy, musimy wziąć pod uwagę oczekiwania EADS względem przyszłych pracowników. Są one proste:
- najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych,
- umiejętność pracy w zespole międzynarodowym (wielokulturowym),
- kreatywność i inicjatywa,
- mobilność.
 

  

EADS oferuje studentom i absolwentom praktyki i staże oraz wycieczki do oddziałów koncernu. Również chętnie przyjmuje dyplomantów i doktorantów, którzy mogliby wykonać badania i napisać swoje prace naukowe w konkretnych zastosowaniach. Interesujące jest to, że o praktykach krótszych niż pół roku w ogóle nie ma mowy. „W ciągu miesiąca – tłumaczy pan Möllmanna – student nauczy się obsługiwać tylko maszynkę do parzenia kawy”.
  
 

Interesujące wnioski wysunął pan dr Ulrich Langanke, specjalista od kontaktów międzynarodowych. Powiedział, że musi się skończyć era, w której jednostki edukacyjne dyktowały przemysłowi warunki. Przemysł ma swoje potrzeby i oczekiwania, a uczelnie techniczne powinny dostosować (przynajmniej w jakimś stopniu) programy nauczania i profile absolwentów do aktualnych potrzeb rynku. W przeciwnym wypadku naszych absolwentów, nawet dobrze wykształconych, czeka bezrobocie pomimo dużego zapotrzebowania na inżynierów w całej Europie.